skrypt anons體 erotycznych - licencja na dalsz? odsprzeda?

Cena: 375 z艂

Dodane: 2022-10-31
Rozmiar: 3.2 MB
Demo: http://anonseerotycznepro.boksnet.pl/
Licencja: licencja na odsprzeda?


Kup
Ocenianie dost臋pne dla zarejestrowanych u偶ytkownik贸w

Co daje taka licencja?

Dzi?ki tej licencji jej posiadacz b?dzie móg? sprzedawa? skrypt pod w?asn? nazw? i po w?asnej cenie a ca?y zysk ze sprzeda?y b?dzie trafia? do posiadacza licenji. Licencja niema ogranicze? co do ilo?ci sprzedanych kopi skryptu przez jej posiadacza.
Dzi?ki takiej licencji jej posiadacz b?dzie te? móg? wykona? dowoln? liczb? stron opartych na skrypcie którego dotyczy licencja.
Po zakupie kupuj?cy otrzyma prawo do dalszej odsprzeda?y skryptów, wszystkie niezb?dne pliki z mo?liwo?ci? ich kopiowania, oraz edytowania.
Licencja umo?liwia sprzeda? skryptów pod w?asn? nazw?.

Wymagania
- PHP 5,7 lub 8
- MySQL
- Obs?uga mod_rewrite ( .htaccess )

Dodatkowe
Ka?dy skrypt posiada plik instalacyjny dzi?ki czemu instalacji jest szybka i mo?liwie prosta.
Administrator ma pe?n? kontrol? nad skryptem poprzez panel administracyjny.
Dzi?ki zastosowaniu systemu szablonów Smarty zmiana wygl?dy jest znacznie uproszczona.

Licencja
1. Nabywca otrzymuje prawo do dalszej odsprzeda?y skryptu, jego wszystkie pliki z mo?liwo?ci? ich kopiowania, edytowania.
2. Niniejsza licencja jest wa?na bez ogranicze? czasowych.
3. Nabywca ma prawo sprzedawa? skrypt na ca?ym ?wiecie.
4. Nabywca b?dzie móg? sprzedawa? skrypty pod w?asn? nazw?, oraz po w?asnej cenie.
a. Skryptu nie wolno udost?pnia? za darmo.
5. Nabywca ma prawo do modyfikacji skryptu i jego dalszej odsprzeda?y.
6. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialno?ci za modyfikacje wykonane przez kupuj?cego skrypt.
7. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialno?ci za dzia?anie osób trzecich na szkod? skryptu (w tym hakerów, oraz osób maj?cych na celu zniszczenie serwisu, skryptu itp.).
8. Nabywca bierze na siebie ryzyko wynikaj?ce z u?ytkowania skryptu.
9. Licencjodawca nie udziela ?adnej gwarancji, oraz r?kojmi, ?e skrypt b?dzie dzia?a? na wszystkich serwerach.
10. Nabywca mo?e odsprzeda? osobie trzeciej niniejsz? licencj? tylko i wy??cznie za zgod? licencjodawcy.
a. Po odsprzeda?y osobie trzeciej nabywca traci prawo do dalszej odsprzeda?y skryptów na rzecz nowego nabywcy.
b. Licencjodawca ma prawo do pierwokupu niniejsze licencji.
c. Nowy nabywca musi podpisa? now? licencj? z posiadaczem praw autorskich.

Komentarze

Brak komentarzy!

Komentowanie dost臋pne dla zarejestrowanych u偶ytkownik贸w

Menu
 Login:
 Has艂o:
 
 Rejestracja
 Zapomnia艂e艣 has艂a?

Kategorie
 • certyfikat SSL [4]
 • domeny [1]
 • gotowe serwisy [0]
 • hosting reseller [2]
 • hosting www [3]
 • instalacja skrypt體 [2]
 • skrypty [16]
 • szablony [1]
Statystyki
Online: 2
Online zalogowanych: 0
Przedmiot贸w: 27